Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Проекто-дневният ред на 54-тото заседание на Общинския съвет в Ловеч съдържа 17 точки

Проекто-дневният ред на Петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 17 точки.  Петнадесет от тях са в поканата и две точки влизат по бързата процедура. Общинските съветници се събират на 25 октомври (четвъртък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Питане на общински съветник е водещата първа точка, питането е колко лева струва участието на Община Ловеч в изложението „Общинско Експо 2018“, което се е провело на годишната среща на местните власти.

Отчет на дейността на дейността на кметове и кметски наместници обхваща селата  Лешница, Малиново и Лисец.

Поредно обсъждане ще има на трите точки - те са връщане за ново обсъждане на решение № 835/28.09.2018 г. и  решение № 836/28.09.2018 г., обсъждане на решение № 837/28.09.2018 г. на Общински съвет – Ловеч. Докладчик е Петър Цолов – председател на Общински съвет – Ловеч.

Разрешение за участие и членство в Организация за управление на Старопланински туристически район ще се разглежда от общинските старейшини. Те ще гледат и даване на съгласие за побратимяване с Община Османгази, Република Турция, както и отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на дете.