Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД-ЛОВЕЧ

Временната комисия определена с  решение № 66/29.02.2024 г. за избор на кандидати за съдебни заседатели КАНИ  заинтересованите лица на Община Ловеч да представят в Общински съвет-Ловеч необходимите документи в срок от 09.07.2024 г. до 24.07.2024 г. (включително), всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа в деловодството на Общински съвет – Ловеч,  сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, стаи 221 и 222.

Кандидатите  трябва да отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в община Ловеч, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Ловеч;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психически заболявалия;

- да не са съдебни заседатели в друг съд;

- да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Ловеч;

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Ловеч;

- да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

Образците на документите са на разположение в Общински съвет – Ловеч, както и на интернет страницата на Общински съвет – Ловеч, раздел „Съобщения“ /http://www.os.lovech.bg/.

Телефон за информация: 068/688 266 и 068/688 289.