Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Приеха Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за третата година от мандата

Общинските съветници приеха Годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година, за третата година от мандата. Това стана със 17 гласа „За“, два гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“

Отчетът е над 80 стр. с текст и снимки, като съдържа информация за изпълнението на заложените стратегически цели и мерките за изпълнението им. Предложена е и информация за напредъка по изпълнението на управленската програма за третата година от мандата.

Обществеността на Община Ловеч може да се запознае с Годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч, след като той бъде публикуван на официалната страница на общината.

 

Община Ловеч, пресцентър

23.02.2023 г.