Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Представителят на Община Ловеч ще подкрепи за директор на болницата д-р Алдин Начков

Общинските съветници в Ловеч на 25 август 2022 г. гласуваха представител на Общината в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД да бъде зам.-кметът Венцислав Христов. Събранието е насрочено за 16.09.2022 година. Определено бе и как той да гласува по различните точки. Решението бе утвърдено с 23 гласа „За“,  без гласове „Против“ и  един глас „Въздържал се“.

Както е известно, Община Ловеч е акционер с миноритарен дял в  капитала на държавната болница. Очаква се на това събрание да има промяна в състава на съвета на директорите. Ще бъде гласувана оставката на сегашния изпълнителен директор Янко Кочев. Гласувано бе представителят на общината да подкрепи новата кандидатура на д-р Алдин  Начков, който в  момента е  зам.-директор по медицинската част. Запитан от съветниците каква е неговата визия за ловешката болница, д-р Начков отговори, че основен проблем в нея е кадровият.

Старейшините гласуваха и промяна на маршрутни разписания по междуселищни и вътрешноградски автобусни линии от Общинската транспортна схема, утвърдени с Решение № 455/25.08.2021 год. на Общински съвет Ловеч. Направено беше само едно допълнение за линията до Радювене, внесено от вносителя Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. „Проведохме няколко предварителни срещи с превозвачите и кметовете и кметските наместници на населените места. Търсехме баланс между обществения интерес и интереса на фирмите“, каза кметът Корнелия Маринова.

Решението бе взето с 21 гласа „За“,  без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

 

Община Ловеч, пресцентър

25.08.2022 г.