Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Председателят на Общинския съвет в Ловеч свиква следващото заседание на 25 август

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов свиква следващото заседание на 25 август (четвъртък) 2022 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Четиридесет и второто поредно заседание се свиква на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обяви председателят в края на днешната сесия.

Проекто-дневният ред засега предвижда разглеждане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Ловеч, приети до 30 юни 2022 година, както и решения, останали за наблюдение през предходни отчетни периоди. Отново ще се гледа и отчет  на бюджета на Община Ловеч за 2021 година.

Председателският съвет е насрочен за 11 август от 16,00 ч., материали се приемат до 11 август на обяд. Заседанията на постоянните комисии са на 16 август.

Община Ловеч, пресцентър

28.07.2022 г.