Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Председателят на Общинския съвет Петър Цолов: Твърденията в предложението не може да се разглеждат като нарушение

Във връзка с разпространена невярна информация в някои социални форуми пресцентърът на Общински съвет- Ловеч е длъжен да заяви, че твърдения от рода на „Свалиха председателя на общинския съвет“ са твърде преувеличени и издават ниска политическа култура. Изглежда част от политическите опоненти  са принудени да прибягват към лъжи и предполагаеми успехи, само за да запазят нарушения си авторитет.

Единственото вярно нещо към момента е, че има внесено предложение № ОС-877/13.07.2016 г. за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС. Мотивите на вносителя за оставката са „системно неизпълнение на задълженията като председател на общинския съвет за повече от три месеца“. Предложението ще бъде разгледано и гласувано от общинските съветници на 28 юли т.г. на редовно заседание.

По този повод председателят на Общински съвет- Ловеч Петър Цолов е внесъл становище по предложението. В него се уточняват следните факти:

Председателят на ОбС действително осъществява дейността си при пълен работен ден, но при ненормирано работно време и фиксиран в документа за възлагане на функциите му часови диапазон (от определен час до определен час на деня). Функциите на председателя произтичат от едно правоотношение, което не е трудово по своя характер, а е свързано с възлагане на дейност по решение на ОбС – Ловеч, произхождащи от проведен избор. В този случай председателят е длъжен да престира (овеществява труд) по 8 часа, пет дни в седмицата, без да се фиксират нито конкретен ден, нито часови отрязък.

Петър Цолов сочи и редица примери, когато е взел участие в работни форуми и представителни прояви в почивните дни и което вносителят удобно е „пропуснал“ да забележи. Обръща внимание и на факта, че вносителят навярно не прави никаква разлика между съдебни заседания и съдебни дела, тъй като в такъв брой дела, какъвто се сочи, той като адвокат не е участвал дори за трите последни години сумарно.

В крайна сметка в предложението за прекратяване на правомощията никъде не се сочи кое точно задължение като председател на Общинския съвет не е изпълнено.

При липса на предвидено в ЗМСМА или в Правилника на Общински съвет на разписано задължение на председателя за постоянно присъствие в кабинета му от 8 до 17 часа всеки работен ден, твърденията в предложението не може да се разгледат като нарушение и то на едно несъществуващо, неразписано от закона задължение.