Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Председателят на Общинския съвет Петър Цолов свиква извънредно заседание във вторник, 12 юли

Председателят на Общинския съвет Ловеч Петър Цолов свиква извънредно петнадесето заседание във вторник,  12 юли, от 10 часа. Заседанието е на основание чл. 23, ал.4, т. 2  от ЗМСМА, чл. 64, ал.1, т. 2 във връзка ал. 3 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Ловеч.

Сесията е по искане на 15 общински съветници с вх.№ -ОС-858/07.07.2016 г.

Проектът за дневен ред включва три точки.Те са откриване на процедура по финансово оздравяване на Община Ловеч, приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, както и определяне на ОУ „Васил Левски“ в село Малиново за „Защитено училище“. По първите две точки докладва кметът Корнелия Маринова, а по точката за Малиново докладват общински съветници.