Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Председателят на ОбС Ловеч Петър Цолов оттегли поканата за Седмото заседание, насрочено за 30 март

Председателят на Общински съвет Ловеч Петър Цолов оттегля поканата за Седмото заседание на Общински съвет, насрочено за 30 март. Това стана след като на 26.03.2020 г.  се проведе съвместно заседание на две постоянни комисии на ОбС за обсъждане на депозираното в деловодството на Общински съвет-Ловеч предложение с вх.№-00156/23.03.2020 г. от 14 общински съветници.  Предложението е за извънредно заседание с дневен ред „Закупуване на апаратура за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Ловеч.

В заседанието на постоянните комисии беше разгледано писмо от д-р Румяна Нановска - изпълнителен директор на МБАЛ, и обсъдена необходимостта от закупуване на апаратура за болницата.

Внесена беше и допълнителна информация за осигуряване на още апаратура, както и за постъпили дарения от бизнеса и граждански сдружения. Поради всичко това отпада необходимостта от закупуване на апаратура със средства от общинския бюджет.

В резултат на обсъжданията четирима общински съветници оттеглиха подписите си от внесеното предложение, поради което то  вече не отговаря на изискванията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч. Според правилника са необходими подписите на 11 съветници, а сега те са 10.