Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА 12 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА И НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уважаеми колеги!

От мое име и от името на Председателя на Общински съвет Ловеч имам удоволствието да Ви поздравя с Деня на българската община и на местното самоуправление - 12 октомври.

Специалният статут на този ден е скрепен с решение на Министерски съвет от 06.10.2021 г. по предложение на Националното сдружение на общините в Република България. Но отбелязването на 12 октомври като Ден на българската община бе инициирано от делегатите на III Общо събрание на НСОРБ, на 18 юни 1998 г. в Благоевград.

Днес това е една силна традиция, която свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление, като заслужено признание за стабилността и авторитета на местната власт.

В този ден отдаваме дължимото уважение на служителите от общинската администрация, поставени в услуга на жителите за решаване на всички текущи задачи, на кметовете на кметства и кметските наместници - главна опорна на хората в по-малките населени места, на общинските съвети - изразители на волята на гражданите и органи на местното самоуправление, на кметовете на общини като гарант за демократичното развитие на общността. Затова са особено важни активните граждани - както за провеждането на активни местни политики, така и като коректив - незаменим компас в работата на всяка институция.

Можем да кажем, че през последните години постигнахме не малко. Имаме самочувствието, че живеем и работим в една жива, атрактивна и просперираща община.

Продължаваме да работим все така всеотдайно, упорито и целенасочено за развитието на Нашата община - Ловеч!

Бъдете здрави, силни, смели и вдъхновени!

Честит ден на българската община и на местното самоуправление!

Корнелия Маринова,

Кмет на Община Ловеч

Петър Цолов,

Председател на Общински съвет Ловеч

Ловеч, 12.10.2021 г.