Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се събират на 21 септември

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 21 септември 2022 година, сряда, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Комисията по социална дейност има три точки, най-много  - 18 точки, има комисията по общинска собственост и устройство на територията. 

Сред по-важните точки са: Актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2022 година. Разработване на проектобюджет за 2023 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2025 г. на Община Ловеч. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение и продължаване на ежемесечна рехабилитация на дете. Почистване на земеделски имоти, с цел задоволяване с дърва за огрев местно население. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за гласуване в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЛОВЕЧ СПОРТ 96” АД, гр. Ловеч, насрочено за 30.09.2022 година.

Графикът е следният:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 21 септември от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

16.09.2022 г.