Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се събират на 19 юли

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 19 юли 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Комисията по социална дейност има четири точки, най-много  - 19 точки, има комисията по общинска собственост и устройство на територията. 

Сред по-важните точки са:

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на 2022 година.

Отчет  на бюджета на Община Ловеч за 2021 година.

Отчет за дейността на отдел  КС и звено СОО за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за първото шестмесечие на 2022 година.

Именуване на площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ площад „Привременното правителство в България – I отд. от Б.Р.Ц.К.“

Именуване на площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в гр. Ловеч, кв. „Вароша“ с името „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“.

Графикът е следният:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 19 юли от 10.00 часа.

2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.

 Община Ловеч, пресцентър

15.07.2022 г.