Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 17 и 18 март

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 17 и 18 март (вторник и сряда). Първия  ден заседават две комисии, втория – четири. Председателят Петър Цолов свиква заседанията на постоянните комисии на основание чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Във връзка с въведените противоепидемични мерки в страната съвещанията на общинските съветници се провеждат  при засилен санитарен контрол и противоепидемични мерки в работните помещения на общината.

Постоянната  комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество  с председател Минчо Казанджиев ще заседава на 17 март 2020 г. от 13,00 ч. в заседателната зала при дневен ред от 13 точки.

Постоянната комисия  по общинска собственост,устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги  Карамишев ще разгледа 26 точки. Събират се на 17 март 2020 г. от 16,00 ч. в заседателната зала.

Постоянната  комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Ирина Митева ще заседава  на 18 март 2020 г. от 12,00 ч.  в заседателната зала при дневен ред от 18 точки.

Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО  с председател Страцимир Петков e на 18 март 2020 г. от  13,00 ч. в заседателната зала. Тя ще разгледа 16 точки.

Постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване с председател Мария Съева се събира на 18 март 2020 г., от 14.00 часа, в кабинета на общинския съветник и ще разгледат 18 точки.

Комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност  на движението и конфликт на интереси  с председател Детелина Сотирова се събира на 18 март от 15.00 часа по 13 точки.

Сред по-важаните точки са приемане на Програма за развитие на туризма  в Община Ловеч за 2020 година, одобряването на  бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 година на Община Ловеч, програма за развинтие на турзима в Община Ловеч за 2020 г. и други.