Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 12 май

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 12 май 2022 година, четвъртък, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Проекто-дневният ред е от една точка - ново обсъждане на Решение № 608 от 21.04.2022 г., допълнено с Решение № 621 от 03.05.2022 г., върнати за ново обсъждане със Заповед № РД-07-78 от 05.05.2022 г. относно приемане на бюджет, капиталови разходи на Община Ловеч за 2022 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2022-2024 година.

Само комисията по социална дейност ще има втора точка - избор на представител за изработване на Областна здравна карта.

 

1.Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, на 12 май от 11.00 часа.

 

 2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.30 часа.

 

3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.

 

4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 12.30 часа.

 

5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 13.00 часа.

 

6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 13.30 часа.

 

Община Ловеч, пресцентър

10.05.2022 г.