Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч, заседават на 19 и 20 юли

Днес, 19 юли, заседаваха пет от постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч,  утре, 20 юли, ще работят останалите пет.

В част  от точките влизат документи, неприети на предното заседание на 30 юни, като например предложение за промяна в състава на Съвета на директорите на „Общински пазари“ – Ловеч“ ЕАД. Предложени са отново Петър Магеранов и Преслав Георгиев. Предложението се гледа в четири комисии.

Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти, под председателството на Виктор Стойчев, се събра сутринта  от 8,30 часа. Групата  работи по 24 точки. Сред тях по-важни са:

  1. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на търговските дружества, в които Община Ловеч има миноритален дял от капитала за 2015 г.
  2. Доклад за дейността и проблемите на Зоопарк – Ловеч през 2015 г.
  3.  Представяне в Общински съвет Ловеч на доклад за изпълнението на годишния план за дейността по  вътрешен одит на Звеното за вътрешен одит на  Общината за първото тримесечие на 2016 г.
  4. Увеличаване състава на комисия по приватизацията и следприватизационен контрол.
  5. Предложение относно предприемане действия за прекратяване участието на Община Ловеч в „Ловеч спорт 96“ АД.

Днес заседаваха още постоянната комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация, под председателството на Димитър Димитров, постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението под председателството на Иван Иванов, постоянната комисия по жалби и контрол под председателството на Васил Василев, постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество под председателството на Иво Райнов.

Редовното заседание Общински съвет – Ловеч, ще се състои на 28 юли 2016 г., четвъртък, от 10 часа.