Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Последното за годината заседание на Общински съвет-Ловеч ще разгледа 20 точки

Последното за годината (четиридесет и девето) заседание на Общински съвет-Ловеч, ще се състои на 29 декември /четвъртък/ 2022 година от 10,00 ч. в залата на Община Ловеч.

Проекто-дневният ред включва 20 точки. По-важните са:

Питане на Доротея Цанкова, общински съветник, относно финансирането на НЧ „Бяла Анаста-2016 г.“, гр. Ловеч.

Приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2023 г. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г. в Община Ловеч.

Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Ловеч 2021-2028 г.

Даване на съгласие Община Ловеч да кандидатства с проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ и приемане на „Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности“, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предложение за награждаване на Габриел Петев – европейски шампион по карате, с парична награда.

Община Ловеч, пресцентър

23.12.2022 г.