Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Последното шестдесет и девето заседание на ОбС –Ловеч, ще разгледа 18 точки

Проекто-дневният ред на последното за този мандат шестдесет и девето заседание на Общински съвет –Ловеч, насрочено за 26.09.2019 г. /четвъртък/,  включва 18 точки.  Заседанието се свиква от председателя Петър Цолов, позовавайки се на чл. 25, т. 1  от  Закона за  местното  самоуправление и местната администрация.

В началото на сесията има едно питане на гражданина Николай Стоянов  относно увеличението на цената на предоставяните услуги на ВиК Ловеч на гражданите.

Ето още някои точки от проекто-дневния ред:

Проекто-бюджет 2020 г. и бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2022 година на Община Ловеч.

Промяна в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 28 октомври 2019 г.

Кандидатстване на Община Ловеч по програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество по Резултат 2 „Подобрен  достъп до изкуства и култура“, Норвежки механизъм 2014 – 2021 г.“

Предложение за на общински съветници за провеждане на местен референдум относно обособяването на общинско дружество ВиК и излизане от активите на досегашното.