Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Поредното заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 28 юли

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, което е с № 41, се свиква на 28 юли (четвъртък) 2022 година. Началният час е 10.00, мястото -  в заседателната зала на Община Ловеч.

Това става ясно от поканата до градските старейшини, изпратена от Петър Цолов, председател на Общински съвет - Ловеч, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва 22 точки.

Първата точка е отчет-анализ за дейността на РУ-гр. Ловеч през първото шестмесечие на 2022 г., по нея докладва Златин Михайлов – началник на РУ- Ловеч.  Информация за работата на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Ловеч за първото шестмесечие на 2022 г. ще внесе Николай Недялков, началник на сектор „Пътна полиция“. Отчетът за дейността на отдел  КС и звено СОО за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. ще направи  Корнелия Маринова,  кмет на Община Ловеч. Кметът ще внесе и отчета  на бюджета на Община Ловеч за 2021 година, както и информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на 2022 година. Отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за първото шестмесечие на 2022 година ще направи Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч. Сред точките е и упълномощаване  на представителя на Община Ловеч за участие  в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД – гр. Ловеч, което е насрочено за 15.08.2022 г.

Община Ловеч, пресцентър

 22. 07.2022 г.