Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Петдесет и шестото заседание на Общински съвет-Ловеч, е на 25 май

Петдесет и шестото заседание на Общински съвет-Ловеч, се свиква на 25 май /четвъртък/ 2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, стана ясно в края на днешната сесия от съобщението на  председателя Петър Цолов. То се свиква на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред засега включва:

  1. Отдаване под наем на лекарски кабинети в селата Абланица, Къкрина и Пресяка.
  2. Даване съгласие за разрешение на кмета на Община Ловеч за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за урегулиран поземлен имот VIII от кв. 5, отреден за „ДИП Велур“ по плана на Източна промишлена зона, град Ловеч.

Материали се приемат до 10 май. Заседанията на постоянните комисии са на 16 май, вторник.

 

Община Ловеч, пресцентър

27.04.2023 г.