Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Първото заседание на Общинския съвет за тази година ще е на 25 януари

Първото за тази година и 5-то за този мандат редовно заседание на Общински съвет - Ловеч е насрочено за 25 януари, четвъртък от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от изпратената до общинските съветници покана, която е на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от председателя на Общински съвет.

Предварителният дневен ред включва 8 питания от общински съветници, 14 предложения от кмета на общината и 1 предложение от председателя на Общински съвет.

С предвидените за разглеждане предложения гражданите могат да се запознаят на официалната страница на Общински съвет-Ловеч в раздел „Заседания“.