Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Първото за новата година заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 26 януари

Първото за новата година заседание на Общинския съвет в Ловеч (50-о поред)  ще се проведе на 26 януари /четвъртък/ 2023 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това съобщи председателят на Общинския съвет Петър Цолов. Сесията се свиква на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Проекто-дневният ред включва:

- Предложение относно осигуряване на допълнителен собствен принос извън общо допустимите разходи за изграждането на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч, част от проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“ по ОПРР 2014-2020;

- Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.515.13.1.11 по КККР на гр. Ловеч;

- Даване на съгласие за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

- Отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2022 година и Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 година.

Материали се приемат до 12 януари, четвъртък.

Заседанията на постоянните комисии  са на 17 януари, вторник.

Община Ловеч, пресцентър

29.12.2022 г.