Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Първо извънредно заседание на Общинския съвет се свиква във вторник

Първо извънредно заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на  7 февруари, вторник, от 10 часа, обяви Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч.

Проекто-дневният ред включва само една точка: Отчет на изпълнителния директор  на „Еко“ ЕАД – Ловеч за извършеното снегопочистване в града през месец януари 2017 г.

Сесията се свиква на основание чл. 25, ал. 4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 64 а.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на община Ловеч, по искане на 11 общински съветници - девет от групата на БСП, един независим и един общински съветник от ДПС.