Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Старейшините в Ловеч ще помогнат финансово бъдеща експедиция в Алпите

Старейшините в Общинския съвет в Ловеч решиха да помогнат финансово с 5000 лева бъдеща експедиция в Алпите. Така съветниците на свое заседание на 30 ноември 2022 г. откликнаха на молбата на Светослав Генков, началник „Планинска…

Община Ловеч ще кандидатства с проект за модернизация на образователната среда в СУ „Тодор Кирков“

Общинските съветници дадоха съгласие Община Ловеч да кандидатства с проектно предложение „Модернизация на образователната среда в гр. Ловеч - основен ремонт, обновяване и реконструкция на СУ „Тодор Кирков“ по…

Съветниците в Ловеч определиха нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 30 ноември 2022 г. определиха нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за 2023 година. Предложението…

В Ловеч приеха план-сметката за разходи за битови отпадъци и за чистотата на обществените територии

Общинските съветници в Ловеч одобриха план-сметката за необходимите разходи за услугите по чл. 66 от ЗМДТ в 34-те населени места на общината и гр. Ловеч за 2023 год. Гласуването показа 18 гласа „За“, седем гласа „Против“…

Съветниците в Ловеч отмениха свое решение за финансова помощ на спортист, било незаконосъобразно

Общинските съветници в Ловеч решиха, че отменят решение № 735/27.10.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, върнато със Заповед № РД-07-192/08.11.2022 г. за ново обсъждане от Областен управител на област Ловеч. Това стана след повторно гласуване…

Заседание на Общинския съвет в Ловеч ще има 22 ноември от 17 часа

47-ото заседание на Общински съвет - Ловеч, е насрочено за 22 ноември, вторник, 2022 година от 17,00 часа. Това става ясно от изпратена покана на председателя Петър Цолов, която е на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление…

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 30 ноември

Следващото четиридесет и седмо заседание на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 30 ноември (сряда) 2022 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това съобщи председателят на Общинския съвет Петър Цолов. Сесията…

Откриха процедури по издаване на общ административен акт за именуване на площада пред Художествената галерия в Ловеч

Общинските съветници на Ловеч откриха нови процедури по издаване на общ административен акт за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“. Това стана на четиридесет и шестото заседание…

Общинските съветници приеха важни документи за развитието на Община Ловеч

Общинските съветници приеха важни документи за развитието на Община Ловеч. Това стана в началото на четиридесет и шестото заседание, провело се на 27  октомври 2022 година. Старейшините решиха да се актуализира Плана за…

Увеличиха местата в социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ в Община Ловеч

Общинските съветници приеха промяна на броя на потребителите на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ в Община Ловеч. От 45 местата стават 100, като ще има четири места за кризисно настаняване. Гласуването…

Проекто-дневният ред на 46-ото заседание на Общински съвет в Ловеч е от 23 точки

Проекто-дневният ред  на 46-ото заседание на Общински съвет - Ловеч, което е насрочено за 27 октомври /четвъртък/ 2022 година, засега съдържа 23 точки. Заседанието ще започне от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Сесията…

Постоянните комисии в Община Ловеч заседават на 18 октомври

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 18 октомври 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Комисията по социална дейност има три точки,…