Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Общинските съветници на Ловеч приеха бюджетната прогноза за периода 2024-2026

Общинските съветници на Ловеч на свое заседание на 28.09.2023 г. приеха бюджетната прогноза за периода 2024-2026 година за местни дейности. Това стана с 22 гласа „За“, един глас „Против“ и  три гласа „Въздържал се“.…

Общинският съвет в Ловеч с последно за мандата заседание на 28 септември

Общински съвет - Ловеч, на своето последно за мандата заседание на 28  септември 2023 г., четвъртък, ще разгледа 12 точки. Това става ясно от днешната  покана на председателя Петър Цолов за свикване на шестдесет и третото…

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч са на 19 септември

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 19 септември, 2023 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става ясно от поканата, изпратена до общинските съветници. Комисиите…

Последното заседание на настоящия Общински съвет в Ловеч ще е на 26 септември

Последното заседание на настоящия Общински съвет в Ловеч ще е на 26 септември (вторник) 2023 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Председателят Петър Цолов го свиква на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното…

Отпускат финансова помощ на почетния гражданин Петър Хубчев, който се бори с тежко онкологично заболяване

Общинските съветници в Ловеч решиха да отпуснат еднократна финансова помощ на почетния гражданин Петър Хубчев, който се бори с тежко онкологично заболяване и се нуждае от продължително лечение. Предложението бе на общинския…

Общинските съветници в Ловеч на 12 септември приеха бюджета за 2023 година

Общинските съветници в Ловеч на 12 септември приеха бюджета за 2023 година, като това стана с  22 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“. Преди гласуването проектът бе представен от кмета…

Съветниците в Ловеч отпуснаха 50 000 лева за довършване изографисването храма „Св. св. Кирил и Методий“

Старейшините на Ловеч решиха да отпуснат 50 000 лева за довършване изографисването на северната галерия на Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на града. Това стана с 24 гласа „За“, без гласове „Против“…

Общинският съвет в Ловеч на 12 септември ще разгледа 13 точки

Общинският съвет - Ловеч, на свое заседание на 12 септември 2023 г., вторник, ще разгледа 13 точки. Това става ясно от поканата на председателя Петър Цолов за свикване на шестдесет и второто заседание на основание чл. 25, т. 1…

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 7 септември

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 7 септември, 2023 г., четвъртък, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става ясно от поканата, изпратена до общинските съветници.…

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, ще е на 12 септември

Следващото шестдесет и второ заседание на Общински съвет - Ловеч, ще е на 12 септември /вторник/ 2023 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното…

Ловеч ще партнира на Медицинския университет в Плевен за кандидатстване за интегрирани териториални инвестиции за здраве

Общинските съветници в Ловеч одобриха партньорство с Медицинския университет в Плевен за кандидатстване по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) за интегрирана териториална инвестиция…

В Ловеч решиха откъде да се финансира нова площадка за депониране на отпадъци

Общинските съветници на Ловеч приеха предложението на кмета Корнелия Маринова за използване на  отчисленията по чл. 64   от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадка за депониране на клетка 2 на…