Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 28 юли

Четиридесет и първото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 28 юли /четвъртък/ 2022 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното…

Община Ловеч ще помогне на „Джаз под звездите на Деветашкото плато“

Община Ловеч ще помогне за провеждането на „Джаз под звездите на Деветашкото плато“ , организиран от сдружение „Деветашко плато“. Общинските съветници на 30 юни 2022 г. решиха с 24 гласа „За“, без гласове…

Търсят помещение за Спортен карате клуб в Ловеч

Общинските съветници на Ловеч на редовно заседание на 30 юни 2022 г. решиха чрез комисия да се търси подходящо помещение, в което да тренират членовете на сдружение „Спортен карате клуб Ловеч“. Досега спортистите ползваха…

Съветниците в Ловеч определиха средищни и защитени училища и детски групи

Общинските съветници на Ловеч решиха с голямо мнозинство няколко училища и детски групи  да бъдат средищни или защитени. Това стана на редовното заседание на 30 юни 2022 г. По-точно съветниците решиха ОУ „Св. св. Кирил…

Обществено обсъждане за именуваме на площад на името на свещеноиконом Кръстю Никифоров ще се проведе на 7 юли

Обществено обсъждане на тема: „Именува площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в гр. Ловеч, кв. „Вароша“ с името Свещеноиконом Кръстю Никифоров“ ще се проведе на 7 юли 2022 г., четвъртък,…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 юни

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 21 юни 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията…

40-ото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 30 юни

Четиридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 30 юни /четвъртък/ 2022 година, от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното…

Общинските съветници приеха годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч

Общинските съветници приеха годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч, докладван от изпълнителния директор Валентин Пенчев. Това стана с 20 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“…

Одобриха проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имоти с цел разширение на гробищния парк на Ловеч

  Съветниците в Ловеч одобриха проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти  в местността Полето, за неземеделски нужди. Целта…

Общински съветници спорят за спортната зала в ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч

Най-голямо внимание на заседанието на общинските съветници в Ловеч, провело се на 26 май 2022 г., бе отделено на проблемите със строителство и ремонт на ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч. В крайна сметка бе прието предложеното…

39-ото заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 26 май и съдържа 21 точки

Тридесет и деветото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 26 май (четвъртък) 2022 година. Началото е от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до градските старейшини, изпратена…

Съветниците в Ловеч приеха измененото решение за бюджета

Тридесет и осмото заседание на Общинския съвет в Ловеч на 16 май 2022 г., прие измененото Решение № 608 от 21.04.2022 г., част от бюджета на общината. То е допълнено с Решение № 621 от 03.05.2022 г., като с първото бяха върнати от областния…