Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 13 септември

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов свиква следващото редовно заседание на 13 септември (вторник) 2022 г. от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Четиридесет и третото поредно заседание се свиква на…

Представителят на Община Ловеч ще подкрепи за директор на болницата д-р Алдин Начков

Общинските съветници в Ловеч на 25 август 2022 г. гласуваха представител на Общината в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД да бъде зам.-кметът Венцислав Христов. Събранието…

Съветниците гласуваха резервни членове към комисията за помощи за бежанците от Украйна

Общинските съветници гласуваха резервни членове от общинската администрация към комисията, която утвърждава помощите за бежанците от Украйна. Това стана на заседание на 25 август 2022 г. с  25 гласа „За“, и без гласове…

Общинските съветници приеха отчета на дейността на „ЕКО“ ЕАД в Ловеч

Общинските съветници приеха отчета на резултатите към 30.06.2022 г. от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч. Това стана на заседание на 25 август 2022 г. с  27 гласа „За“, и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.…

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 25 август

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, което е с № 42, се свиква на 25 август (четвъртък) 2022 година. Началният час е 10.00, мястото -  в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до градските старейшини,…

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч заседават на 16 август

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 16 август 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за…

Председателят на Общинския съвет в Ловеч свиква следващото заседание на 25 август

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов свиква следващото заседание на 25 август (четвъртък) 2022 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Четиридесет и второто поредно заседание се свиква на основание…

Съветниците в Ловеч приеха отчет за дейността на Общински съвет

С  24 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“ общинските съветници в Ловеч на заседание на 28 юли приеха отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч, и неговите комисии за първото шестмесечие…

Общинските съветници в Ловеч приеха три отчета на силовите структури

Общинските съветници в Ловеч приеха за сведения три отчета на силовите структури в общината. Отчет-анализ за дейността на РУ-гр. Ловеч през първото шестмесечие на 2022 г., внесен от Златин Михайлов, началник на РУ-гр. Ловеч,…

Поредното заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 28 юли

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, което е с № 41, се свиква на 28 юли (четвъртък) 2022 година. Началният час е 10.00, мястото -  в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до градските старейшини,…

Отменя се общественото обсъждане за именуване на площад в Ловеч

Отменя се днешното обществено обсъждане за именуване на площад в Ловеч. Това става ясно от съобщение на Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч. Ето и цялото съобщение: „Във връзка с чл. 69, ал. 2 от АПК  отменям …

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се събират на 19 юли

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 19 юли 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията…