Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Внесени са важни допълнения към Проекто-бюджета на Община Ловеч за 2017 г.

Допълнено е становището на министъра на финансите относно проекта на бюджета, в което министърът акцентира върху показателите, които определиха общината като финансово несъстоятелна през 2016 г.

Председателят на ОбС Петър Цолов откри изложба с ценни картини от фонда на галерията в Ловеч

Откриването бе посетено и от двама заместник-кметове на Община Ловеч – Венцислав Христов и Цветан Георгиев, от директора на Дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм" в общината д-р Димитър Димитров…

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч ще разгледат план за работата за първото шестмесечие

Още в януарската сесия ще бъде внесено предложение за проект-бюджет, капиталова  програма на Община Ловеч за 2017 г., както и актуализирана  тригодишна  бюджетна прогноза  за местни дейности 2017-2019 година.

Общинският съвет в Ловеч е провел 22 редовни заседания и 6 извънредни заседания по важни проблеми

Приети са 323 решения, между които са и тези за новата структура на общинската администрация, приемане на процедура по финансово оздравяване на Общината, Програма за развитие на предучилищното и училищното образование за…