Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Общинските съветници не приеха предложенията на министър д-р Илко Семерджиев относно МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“

Представител на Община Ловеч на извънредното общо събрание на 10 април от  11 часа в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ ще бъде кметът Корнелия Маринова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОВЕЧ ПО ПОВОД ТРЕТИ МАРТ

Нека откриваме кълновете на новото, нека поощряваме младите хора в техните благородни стремежи. Така отдаваме почит и на нашите възрожденци и революционери, на радетелите на българския дух и идея – на техните идеали…

Общинските съветници приеха отчета на Програмата за управление и разпореждане с общинските имоти

Отчетът отразява състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г. по видове и категории обекти, способи за управление и разпореждане