Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова подписа договор за на проект „Подобряване на жизнената среда в Дом за възрастни с физически увреждания в община Ловеч“.

Стойността на проекта е 30 000 лв., като 27 000 лв. се предоставят безвъзмездно от Фонда, а съфинансирането от бюджета на Община Ловеч е 3000 лв.

Общинските съветници промениха местонахождението и административния адрес на Детска ясла № 5 „Патиланци”

Следващото двадесет и осмо редовно заседание на Общински съвет – Ловеч се свиква на 25 май /четвъртък/ 2017 г. от 10 часа в заседателната зала, обяви председателят на ОбС Петър Цолов

Общинските съветници не приеха информацията за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД Ловеч

Отхвърлянето стана по предложение на общинския съветник Минчо Казанджиев и то бе подкрепено със 17 гласа „За“, 10 „Против“ и три „Въздържал се“.

Общинските съветници приеха Годишния отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2015-2019 г., за първата година от мандата

Този отчет е за една година, а цялостната дейност на общината трябва да се разглежда в обединение, а не в сечение, каза вносителят Корнелия Маринова 

Постоянните комисии към Общински съвет Ловеч провеждат заседания на 18 и 19 април

Ще се обсъждат сключване на договори за сътрудничество за разделно събиране и места за предаване на масово разпространени отпадъци, както и избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Дренов

Двадесет и седмото заседание на Общинския съвет ще се проведе на 27 април

Следващото двадесет и седмо заседание на Общинския съвет ще се проведе на 27 април, четвъртък, от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, съобщи в края на 26-тото заседание председателят на ОбС Петър Цолов. В проекто-дневния…