Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч ще разгледат план за работата за първото шестмесечие

Още в януарската сесия ще бъде внесено предложение за проект-бюджет, капиталова  програма на Община Ловеч за 2017 г., както и актуализирана  тригодишна  бюджетна прогноза  за местни дейности 2017-2019 година.

Общинският съвет в Ловеч е провел 22 редовни заседания и 6 извънредни заседания по важни проблеми

Приети са 323 решения, между които са и тези за новата структура на общинската администрация, приемане на процедура по финансово оздравяване на Общината, Програма за развитие на предучилищното и училищното образование за…

Общинските съветници в Ловеч приеха декларация срещу изграждането на бежански центрове в общината

Декларацията бе предложена от 10 общински съветници на БСП и един независим съветник. Текстът получи подкрепа и от съветници на ГЕРБ, но същевременно бе подложен и на някои критики.

Постоянните комисии към Общинския съвет в Ловеч ще заседават на 15 и 16 ноември

Обсъжда се Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч