Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Общинските съветници приеха отчета на Програмата за управление и разпореждане с общинските имоти

Отчетът отразява състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г. по видове и категории обекти, способи за управление и разпореждане

Внесени са важни допълнения към Проекто-бюджета на Община Ловеч за 2017 г.

Допълнено е становището на министъра на финансите относно проекта на бюджета, в което министърът акцентира върху показателите, които определиха общината като финансово несъстоятелна през 2016 г.

Председателят на ОбС Петър Цолов откри изложба с ценни картини от фонда на галерията в Ловеч

Откриването бе посетено и от двама заместник-кметове на Община Ловеч – Венцислав Христов и Цветан Георгиев, от директора на Дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм" в общината д-р Димитър Димитров…