Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Новият общински съветник Мариета Цветанова Цанкова положи клетва в Ловеч

Новият общински съветник Мариета Цветанова Цанкова положи клетва в началото на четиридесет и четвъртото заседание на 16 април в заседателната зала на Община Ловеч. По решение на Общинската избирателна комисия тя зае мястото…

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават на 17 и 18 април

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 17 и 18 април. Във вторник от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти.  Ще се разглеждат десет точки – сред тях е приемане…

Общинските съветници в Ловеч се събират на 16 април

На основание чл.23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 64, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието…

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 26 април

Следващото  четиридесет и четвърто заседание на  Общински съвет - Ловеч, се свиква на 26 април /четвъртък / 2018 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят на Общински съвет Ловеч…

Четири точки отпаднаха от днешното общинско заседание в Ловеч, влезе една нова

Общинските съветници промениха дневния на четиридесет и третото заседанието, като от първоначалните 33 точки отпаднаха  точките 9, 15 и 19-а след гласуване, 11-а точка бе изтеглена от вносителя. В същото време председателят…

Поредното заседание на Общинския съвет –Ловеч, е на 29 март,четвъртък

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) председателят на Общински съвет Петър Цолов свиква четиридесет и третото заседание на 29 март 2018 г., четвъртък, от 10.00 часа в заседателната…

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават по изключение на 20 и 21 март

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 март. Във вторник от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Ще се разглеждат десет…

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 29 март

Следващото  четиридесет и третото   заседание на  Общински съвет - Ловеч, се свиква на 29 март (четвъртък) 2018 г. от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч, обяви председателят на Общински съвет Ловеч Петър…

Общинските съветници приеха отчетите на Владиня и Българене

Общинските съветници приеха с голямо мнозинство гласове отчетите на две села от община Ловеч по време на заседанието на 6 март. Тодор Тодоров,  кмет  на с. Владиня, представи отчет за дейността и проблемите на кметството…

Четири точки отпаднаха от заседанието на Общински съвет-Ловеч във вторник

Четири от предвидените 14 точки в проекто-дневния ред на четиридесет и второто заседание на Общински съвет-Ловеч, отпаднаха при първоначалното гласуване. Заседанието се проведе на 6 март /вторник/ 2018 година от 17,00 ч. в …

Свиква се заседание на Общинския съвет –Ловеч, на 6 март

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Даниела Събева (За председател на Общински съвет  съгласно уведомление № ОС -138/16.02.2018 г.) свиква четиридесет и второто заседание…

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават на 28 февруари

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават по изключение на 28 февруари (сряда). В сряда от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Ще се…