Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет ще се проведе в обновената заседателна зала на Община Ловеч

Проекто-дневният ред на Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет - Ловеч, на 24 юни /четвъртък/ 2021 година съдържа 27 точки. От поканата на председателя Петър Цолов става ясно, че съветниците се събират в обновената…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 15 юни

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 15 юни 2021 г. /вторник/.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 24  юни /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“. Заседанията…

Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 24 юни

Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 24 юни /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“. Мястото е продиктувано от епидемиологичната обстановка и въведените…

След спорове и изказвания общинските съветници в Ловеч дадоха съгласие за прехвърляне на имоти по проекта АМ „Хемус”

След много спорове и изказвания общинските съветници в Ловеч на заседание на 27 май дадоха съгласие за прехвърляне от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поредица имоти – публична общинска…

Община Ловеч поема аванс по АДБФП в размер на 30% от стойността на безвъзмездна финансова помощ по проекта за осветление

Общинските съветници в Ловеч разрешиха поемането от Община Ловеч на задължение и упълномощиха Кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор…

Общинските съветници в Ловеч приеха отчетите на „ЕКО“ ЕАД

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 27 май  приеха с голямо мнозинство информацията за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч към 31.03.2021 година (28 гласа „За“, един глас „Против“ и един…

Общински съветници се включиха в инициативата „Библиотекар за един ден“

В Ловеч на 18 май 2021 г.  се проведе инициативата "Библиотекар за един ден", част от застъпническата кампания на Националната библиотечна асоциация „Библиотеката ще ти помогне“. В ролята на библиотекари бяха…

Общинските съветници ще решават за Център за грижа за лица с психични разстройства в Ловеч

Център за грижа за лица с психични разстройства ще изгражда Община Ловеч, става ясно от документите за предстоящото на 27 май 2021 г. заседание на Общинския съвет. Администрацията ще кандидатства за финансиране на проектно…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 май

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 май 2021 г. /вторник/.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 27  май /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“. Заседанията…

Поздравление на ръководството на Община Ловеч за 11 май 2021 година

Уважаеми съграждани, скъпи приятели! Днешният празник 11 май е по-особен и различен, защото ние преминаваме през един труден период. Всички знаем какви лишения донесе пандемията.  Днес за всички нас е важно да бъдем позитивни…

Двадесет и третото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 27 май

Двадесет и третото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 27 май /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“. Мястото е продиктувано от епидемиологичната обстановка и въведените…

Общинските съветници в Ловеч решиха д-р Румяна Нановска да е почетен гражданин на Ловеч

Общинските съветници в Ловеч утвърдиха предложението на Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, относно удостояване на д-р Румяна  Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч“. От присъстващите в залата …