Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 25 ноември

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 25 ноември (четвъртък) 2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това съобщи председателят Петър цолов в края на сесията на 28 октомври. Свикването…

Съветниците в Ловеч не стигнаха до решение за площад на името на поп Кръстю

Общинските съветници в Ловеч след ново обсъждане на 28 октомври  не приеха нито един от двата предложени варианта по върнатото от кмета решение № 480 от 30 септември 2021 г. относно именуването на площад  с името „Свещеноиконом…

Приеха План за енергийна ефективност на Община Ловеч за 2021-2026 г.

Общинските съветници в Ловеч приеха План за енергийна ефективност на Община Ловеч за периода 2021-2026 г. Това стана с 20 гласа „За“, без гласове „Против“ и пет гласа „Въздържал се“. Документът от 71 стр. е изработен…

Поканата за тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, е с 20 точки

Проекто-дневният ред за тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, 28 октомври (четвъртък)  2021 г., съдържа 20 точки. Това става ясно от поканата, изпратена от председателя на ОбС Петър Цолов. Сесията ще се състои от 10,00…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 октомври

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 октомври 2021г., вторник. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА 12 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА И НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уважаеми колеги! От мое име и от името на Председателя на Общински съвет Ловеч имам удоволствието да Ви поздравя с Деня на българската община и на местното самоуправление - 12 октомври. Специалният статут на този ден е скрепен…

Тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, е насрочено за 28 октомври

Тридесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 28 октомври (четвъртък)  2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната…

Общинските съветници не стигнаха до решение за двете маломерни паралелки в СУ „Св. Климент Охридски“ в Ловеч

Общинските съветници не стигнаха до решение по проблема за двете маломерни паралелки в СУ „Св. Климент Охридски“ в Ловеч. Проблемът възникна с приетата т.2 от решение № 469 от 14 септември 2021 г., с което се разрешават,…

Съветниците приеха с голямо мнозинство отчет по капиталовата програма на Община Ловеч

На общинските съветници беше предоставен пълен списък с обектите и отчет по капиталовата програма на Община Ловеч към 28.09.2021 г.  Представената справка бе приета за сведение с 28 гласа „За“ и по един глас „Против“…

Съветниците в Ловеч решиха площад да се казва „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“

Общинските съветници в Ловеч решиха на 30 септември 2021 г. да именуват площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в града „Свещеноиконом Кръстю Никифоров“. Това стана с 20 гласа „За“, един глас…

Двадесет и деветото заседание на Общински съвет –Ловеч, включва 20 точки

Проекто-дневният ред на Двадесет и деветото заседание на Общински съвет –Ловеч, включва, засега, 20 точки. Това става ясно от поканата, изпратена от председателя на ОбС Петър Цолов. Сесията ще се състои на 30 септември /четвъртък/…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 септември

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 септември 2021г., вторник. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии…