Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Общинските съветници приеха отчета на дейността на „ЕКО“ ЕАД в Ловеч

Общинските съветници приеха отчета на резултатите към 30.06.2022 г. от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч. Това стана на заседание на 25 август 2022 г. с  27 гласа „За“, и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.…

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, е на 25 август

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, което е с № 42, се свиква на 25 август (четвъртък) 2022 година. Началният час е 10.00, мястото -  в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до градските старейшини,…

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч заседават на 16 август

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 16 август 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за…

Председателят на Общинския съвет в Ловеч свиква следващото заседание на 25 август

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов свиква следващото заседание на 25 август (четвъртък) 2022 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Четиридесет и второто поредно заседание се свиква на основание…

Съветниците в Ловеч приеха отчет за дейността на Общински съвет

С  24 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“ общинските съветници в Ловеч на заседание на 28 юли приеха отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч, и неговите комисии за първото шестмесечие…

Общинските съветници в Ловеч приеха три отчета на силовите структури

Общинските съветници в Ловеч приеха за сведения три отчета на силовите структури в общината. Отчет-анализ за дейността на РУ-гр. Ловеч през първото шестмесечие на 2022 г., внесен от Златин Михайлов, началник на РУ-гр. Ловеч,…

Поредното заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 28 юли

Поредното заседание на Общински съвет - Ловеч, което е с № 41, се свиква на 28 юли (четвъртък) 2022 година. Началният час е 10.00, мястото -  в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата до градските старейшини,…

Отменя се общественото обсъждане за именуване на площад в Ловеч

Отменя се днешното обществено обсъждане за именуване на площад в Ловеч. Това става ясно от съобщение на Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч. Ето и цялото съобщение: „Във връзка с чл. 69, ал. 2 от АПК  отменям …

Постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се събират на 19 юли

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 19 юли 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията…

Следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 28 юли

Четиридесет и първото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 28 юли /четвъртък/ 2022 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното…

Община Ловеч ще помогне на „Джаз под звездите на Деветашкото плато“

Община Ловеч ще помогне за провеждането на „Джаз под звездите на Деветашкото плато“ , организиран от сдружение „Деветашко плато“. Общинските съветници на 30 юни 2022 г. решиха с 24 гласа „За“, без гласове…

Търсят помещение за Спортен карате клуб в Ловеч

Общинските съветници на Ловеч на редовно заседание на 30 юни 2022 г. решиха чрез комисия да се търси подходящо помещение, в което да тренират членовете на сдружение „Спортен карате клуб Ловеч“. Досега спортистите ползваха…