Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Община Ловеч ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по две процедури - „За по-чист въздух!" и „Концепции за ИТИ"

Община Ловеч  ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по две процедури - процедура  „За по-чист въздух!" по приоритет 5 „Въздух" на Програма „Околна среда" 2021- 2027 г., и процедура „Концепции за…

Общинските съветници на Ловеч приеха бюджетната прогноза за периода 2024-2026

Общинските съветници на Ловеч на свое заседание на 28.09.2023 г. приеха бюджетната прогноза за периода 2024-2026 година за местни дейности. Това стана с 22 гласа „За“, един глас „Против“ и  три гласа „Въздържал се“.…

Общинският съвет в Ловеч с последно за мандата заседание на 28 септември

Общински съвет - Ловеч, на своето последно за мандата заседание на 28  септември 2023 г., четвъртък, ще разгледа 12 точки. Това става ясно от днешната  покана на председателя Петър Цолов за свикване на шестдесет и третото…

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч са на 19 септември

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 19 септември, 2023 г., вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става ясно от поканата, изпратена до общинските съветници. Комисиите…

Последното заседание на настоящия Общински съвет в Ловеч ще е на 26 септември

Последното заседание на настоящия Общински съвет в Ловеч ще е на 26 септември (вторник) 2023 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Председателят Петър Цолов го свиква на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното…

Отпускат финансова помощ на почетния гражданин Петър Хубчев, който се бори с тежко онкологично заболяване

Общинските съветници в Ловеч решиха да отпуснат еднократна финансова помощ на почетния гражданин Петър Хубчев, който се бори с тежко онкологично заболяване и се нуждае от продължително лечение. Предложението бе на общинския…

Общинските съветници в Ловеч на 12 септември приеха бюджета за 2023 година

Общинските съветници в Ловеч на 12 септември приеха бюджета за 2023 година, като това стана с  22 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“. Преди гласуването проектът бе представен от кмета…

Съветниците в Ловеч отпуснаха 50 000 лева за довършване изографисването храма „Св. св. Кирил и Методий“

Старейшините на Ловеч решиха да отпуснат 50 000 лева за довършване изографисването на северната галерия на Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на града. Това стана с 24 гласа „За“, без гласове „Против“…

Общинският съвет в Ловеч на 12 септември ще разгледа 13 точки

Общинският съвет - Ловеч, на свое заседание на 12 септември 2023 г., вторник, ще разгледа 13 точки. Това става ясно от поканата на председателя Петър Цолов за свикване на шестдесет и второто заседание на основание чл. 25, т. 1…

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 7 септември

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват на 7 септември, 2023 г., четвъртък, по график в заседателната зала на Община Ловеч.  Това става ясно от поканата, изпратена до общинските съветници.…

Следващото заседание на Общински съвет - Ловеч, ще е на 12 септември

Следващото шестдесет и второ заседание на Общински съвет - Ловеч, ще е на 12 септември /вторник/ 2023 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното…

Ловеч ще партнира на Медицинския университет в Плевен за кандидатстване за интегрирани териториални инвестиции за здраве

Общинските съветници в Ловеч одобриха партньорство с Медицинския университет в Плевен за кандидатстване по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) за интегрирана териториална инвестиция…