Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

3-ЧАСОВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЛОВЕЧ НА 14 МАРТ 2024 ГОДИНА

Осмото заседание на Общински съвет-Ловеч, проведено на 14 март започна с едноминутно мълчание в памет на Негово Светейшество Неофит Патриарх Български и митрополит Софийски и продължи с 3-часови дебати. В началото на заседанието…

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ НА 14 МАРТ ОТ 10,00 ЧАСА

Председателят г-н Стефан Тихолов, свиква осмото заседание на Общински съвет-Ловеч на 14 март /четвъртък/ 2024 г. от 10,00 часа в  заседателната зала на Община Ловеч. Проектът за дневен ред включва 4 точки, които ще докладва кметът…

НА 6 МАРТ 2024 Г. СЕ ПРОВЕДОХА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

На проведените на 6 март заседания на постоянните комисии бяха обсъдени четири предложения внесени от кмета на Община Ловеч, г-н Страцимир Петков. Като първа точка и в шестте комисии се разгледа одобряването на числеността…

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 6 МАРТ 2024 ГОДИНА

Председателят на Общинския съвет-Ловеч свиква извънредни заседания на постоянните комисии на 6 март /сряда/ 2024 г. в заседателната зала на Община Ловеч.  Това се налага поради неотложността на внесените от кмета на Община…

ОТ ДНЕС ЗАПОЧВА НОВО НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД-ЛОВЕЧ

  В изпълнение на решение № 66/29.02.2024 г. по протокол № 7/29.02.2024 г., Общински съвет – Ловеч открива нова процедура за набиране на необходимия брой кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч. Временната комисия…

За първи път общинските съветници гласуваха с таблети

На седмото заседание на Общински съвет-Ловеч, проведено на 29-ти февруари за първи път общинските съветници гласуваха с таблети. Новата система за гласуване дава възможност всеки съветник да заяви желанието си за изказване,…

За първи път председател на Общински съвет е избран за член на органите на управление на Националното сдружение на общините в Република България

Г-н Стефан Тихолов – председател на Общинския съвет-Ловеч, е избран за член на Контролния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. На 27 и 28 февруари в гр. София се проведе заседание на Общото събрание…

С НОВА СИСТЕМА ЗА ГЛАСУВАНЕ ОТ СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

От 29-ти февруари заседанията на Общински съвет-Ловеч ще се провеждат с нова система за гласуване, включваща индивидуални таблети, предназначени единствено за отразяване на вота по време на заседанията. Във връзка с изменението…

СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ ЩЕ Е НА 29 ФЕВРУАРИ

Седмото заседание на Общински съвет-Ловеч, се свиква на 29 февруари /четвъртък/ 2024 г. от 10,00 часа в  заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата на председателя Стефан Тихолов, изпратена до общинските…

НА 20 ФЕВРУАРИ 2024 Г. СЕ ПРОВЕДОХА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

Във всяка една от шестте комисии беше разгледана Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2023-2027 година, Отчетът за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2023 година…

НА 20 ФЕВРУАРИ ЩЕ СА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват от председателя на 20 февруари 2024 г.         /вторник/ в заседателната зала на Община Ловеч. Часът на започване и времетраене на комисиите…

На 6-то заседание се приеха три важни документа за Община Ловеч

На проведеното на 8 февруари 2024 г. заседание на Общински съвет-Ловеч, общинските съветници приеха три важни документа за Община Ловеч. С 16 гласа „за“, 3 „против“ и 8 „въздържали се“ се прие Стратегия за управление…