Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 септември

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 септември 2021г., вторник. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии…

Свиква се Двадесет и осмото заседание на Общински съвет-Ловеч, на 14 септември

Свиква се Двадесет и осмото заседание на Общински съвет-Ловеч, на 14 септември /вторник/ 2021 година от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч Това става ясно от поканата на Петър  Цолов, председател на Общински съвет.…

Двадесет и осмото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 30 септември

Двадесет и осмото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 30 септември /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви  в края на днешната сесия Петър Цолов, председател на Общински…

Общинските съветници в Ловеч утвърдиха създаването на три нови социални услуги

Общинските съветници в Ловеч утвърдиха с гласовете си създаването на три нови социални услуги. Гласуването стана поотделно за всяка услуга по време на заседанието на 25 август. Резултатът бе идентичен -  25 гласа „За“,…

Общинските съветници в Ловеч не приеха актуализацията на капиталовите разходи за 2021 г.

Общинските съветници в Ловеч не приеха актуализацията на капиталовите разходи  за 2021 г.  Предложението бе точка от дневния ред на сесията на 25 август 2021 г. Съветниците гласуваха така - 13 гласа „За“, седем гласа…

Правят две промени в транспортната схема на Община Ловеч

Общинският съвет в Ловеч възлага  на Кмета на Община Ловеч да проведе процедура по Закона за обществените поръчки за определяне на превозвач и възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за превоз на…

Общинските съветници в Ловеч промениха собствеността от публична в частна общинска на емблематичната страда „Люспата“

Общинските съветници в Ловеч на свое заседание на 25 август 2021 г. приеха предложението за промяна на собствеността от публична в частна общинска на емблематичната страда до Покрития мост, известна като „Люспата“. Става…

Общинските съветници приеха информацията за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч

Общинските съветници приеха информацията за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч, към 30.06.2021 година. Информацията бе внесена от Валентин Пенчев – изпълнителен директор на дружеството. Гласуването по…

Местят двадесет и седмото заседание на Общински съвет - Ловеч, ден по-рано - на 25 август

Местят двадесет и седмото заседание на Общински съвет - Ловеч, ден по-рано - на 25 август, сряда. Това става ясно от поканата Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч. По традиция досега заседанията бяха в четвъртък.…

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов обмени идеи със своя колега в Ерфурт Михаел Пансе

Председателят на Общинския съвет  в Ловеч Петър Цолов проведе серия от срещи със своя колега в Ерфурт Михаел Пансе (Michael Panse) по време на гостуването в Германия  (12-14 август). Двамата обмениха ценни идеи за сътрудничеството…

Двадесет и седмото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 26 август

Двадесет и седмото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 26 август /четвъртък/ 2021 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви  в края на днешната сесия Петър Цолов, председател на Общински…

Общинските съветници в Ловеч не приеха внесения отчет на бюджет 2020 година

Общинските съветници в Ловеч не приеха внесения отчет на бюджет 2020 година. Опозицията в Общинския съвет е недоволна и зададе въпроси, на които заместник-кметът Цветан Георгиев отговори обстойно. Гласуването обаче показа…