Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Приеха ново решение за комисията, която ще проверява ремонта на ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч

Върнатото за ново обсъждане решение № 168/30.07.2020 г. на Общински съвет-Ловеч беше дискутирано от общинските съветници на заседанието на 27 август. Решението се отнася за временната комисия за проверка документацията по договор…

През септември ще има две заседания Общински съвет – Ловеч

Общински съвет – Ловеч, през септември ще има две заседания, съобщи председателят Петър Цолов в края на днешното заседание. Решението е на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.…

Общинските съветници в Ловеч гласуваха информацията на сектор „Пътна полиция“

Общинските съветници в Ловеч приеха информацията за ПТО и работата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Ловеч, обслужващ територията на Община Ловеч. Докладът обхваща периода от 01.01.2020 година до 30.06.2020 година. Докладът…

Общинските съветници в Ловеч не одобриха облекченията за местните фирми

Общинските съветници в Ловеч не одобриха желанието на нито една от местните фирми, които искаха изцяло или частично освобождаване от заплащане на дължимите месечни наемни вноски за общински нежилищни имоти за периода…

Общинските съветници одобриха окончателен проект на Общ устройствен план на Ловеч

Общинските съветници одобриха окончателен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Ловеч. Решението бе прието на 27 август с 25 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“. В ОУП на Община…

Общинските съветници в Ловеч решиха за наемите в бившата стоматология

Общинските съветници в Ловеч взеха на 27 август няколко важни решения по отношение  наемите в сградата бивша „Стоматологична поликлиника”, находяща се на бул. „България” №3, гр. Ловеч. По предложение на съветника…

Тринадесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 27 август в заседателната зала

Тринадесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 27 август /четвъртък/ 2020 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това става ясно от поканата, подписана от председателя на ОбС Петър Цолов, която е на…

Спорове в комисията по общинска собственост за наемите в стоматологията в Ловеч

Остри спорове избухнаха в Постоянната комисия  по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика, която заседаваше на 18 август. Спорът бе по последната 19-а…

Председателят Петър Цолов внася предложение по проверка на ремонт на училище, комисията е избрана в нарушение на закона

Временната комисия за проверка документацията по договор „За строителство и ремонт на ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч, ръководена от общинския съветник Минчо Казанджиев, е избрана незаконосъобразно и в противоречие…

Постоянните шест комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 18 август

Постоянните шест комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 18 август, вторник.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 27 август, четвъртък. Председателят Петър Цолов свиква заседанията на постоянните комисии…

Тринадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 27 август

Тринадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 27 август /четвъртък/ 2020 година от 10,00 ч.  Това обяви председателят Петър Цолов в края на днешното заседание, на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното…

Общинска комисия ще проверява документацията по изграждането на спортна зала в ОУ “Проф. Д. Димов“ в Ловеч

Четиричленна общинска комисия ще проверява документацията по договора „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство на ОУ  “Проф. Д. Димов“ в Ловеч. Това решиха общинските съветници с 19…