Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Общинският съвет ще заседава на 26 ноември в Ловчанско читалище „Наука-1870“

Председателят на Общински съвет –Ловеч Петър Цолов свиква седемнадесетото   заседание на 26 ноември 2020  година /четвъртък/ от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“. Мястото е продиктувано от усложнената…

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч, заседават на 17 ноември

Постоянните шест комисии на Общински съвет - Ловеч, заседават на 17 ноември, вторник.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 26 ноември, четвъртък, от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870“. Председателят…

Следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч ще е на 26 ноември

Следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч ще е на 26 ноември, четвъртък, от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870“. Това обяви председателят Петър Цолов в края на вчерашното заседание, на основание чл. 25, т.1 от…

Общината в Ловеч ще поеме два дълга от фонд „Флаг“ за важни проекти

Общинският съвет в Ловеч даде съгласие за поемане на един краткосрочен общински дълг от фонд „Флаг“ ЕАД  за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с…

Съветниците в Ловеч се разбраха за закупуване на нов сметосъбиращ автомобил

След поредица изказвания и въпроси общинските съветници в Ловеч се консолидираха около необходимостта да бъде закупен нов сметосъбиращ автомобил, който да повдигне нивото на чистота в 34–те населени места на общината.…

Актуализираха капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година

Общинските съветници в Ловеч актуализираха капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година, това стана с 31 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“. Гласуването бе по време на  заседание на…

Ученици от Езиковата в Ловеч дариха събраните средства от благотворителен концерт

Ученици от Профилираната езикова гимназия "Екзарх Йосиф Първи" в Ловеч дариха събраните 4500 лева от благотворителния фестивал в двора на Бившата казарма.  Даряването стана в началото на  общинската сесия на 29…

Заседанието на Общинския съвет в Ловеч ще е на 29 октомври в Ловчанско читалище „Наука-1870“

Председателят на Общински съвет –Ловеч Петър Цолов свиква шестнадесетото   заседание   на 29 октомври /четвъртък/ 2020 година от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“ Промяната на мястото е продиктувана…

Постоянните шест комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 октомври

Постоянните шест комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 20 и 21 октомври, вторник и сряда.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 29 октомври, четвъртък. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация…

Общинският съвет в Ловеч ще заседава на 29 октомври

Общинският съвет в Ловеч ще заседава на 29 октомври /четвъртък/ 2020 година, съобщи председателят Петър Цолов в края на днешното заседание. Решението е на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.…

Съветниците в Ловеч решиха за нов мюсюлмански гробищен парк в Александрово

Общинските съветници в Ловеч приеха процедура по даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ и промяна предназначението  на земеделска земя от общински поземлен фонд,…

Общинските съветници в Ловеч пак не приеха отчета на бюджета за миналата година

Общинските съветници в Ловеч за пореден път не приеха отчета на бюджета на Община Ловеч към 31.12.2019 г., като гласуваха  с 13 гласа „За“, седем гласа „Против“ и девет гласа „Въздържал се“. Не беше одобрена и…