Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Комисиите на Общинския съвет в Ловеч обсъдиха промени в наредбите за местните такси и цени на услуги и за условията и реда за записване в детските градини

На заседанията на постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч на 22.03.2022 г., по предложение на Кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, бяха обсъдени и прието да се направят промени в две общински наредби. Промените са…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 22 март

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 22 март 2022 г., вторник. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии…

Следващото заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 31 март

Следващото заседание на Общински съвет – Ловеч, което е тридесет и пето поредно, се свиква на 31 март /четвъртък/ 2022 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър Цолов в края на днешната…

Общинските съветници приеха с одобрение информацията на „Пътна полиция“ при ОДМВР Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха с голямо одобрение информацията за ПТО и работата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч, отнасяща се за територията на Община Ловеч в периода 01.01.2021-31.12.2021 г., внесена от Николай…

Тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 24 февруари

Тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет - Ловеч, се свиква на 24 февруари (четвъртък) 2022 година. Началото е от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, при спазване на въведените санитарни мерки. Това става…

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 февруари

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 16 февруари 2022 г., сряда. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии…

Съветниците в Ловеч приеха финансовите разчети за спортни и младежки дейности

Общинските съветници на Ловеч приеха отчета за извършените дейности по Календара на спортните дейности на Община Ловеч за 2021 година. Това стана на заседанието на 27 януари 2022 г., като гласуването показа 27 гласа „За“…

Второто заседание за годината на Общински съвет – Ловеч, е на 24 февруари

Второто заседание за годината на Общински съвет – Ловеч, което е тридесет и четвърто поредно, се свиква на 24 февруари (четвъртък) 2022 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви председателят Петър…

Съветниците се съгласиха за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч

Общинските съветници в Ловеч на сесията на 27 януари 2022 г. трудно дадоха съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД гр. Ловеч, на ВиК активи и съоръжения,…

Двама нови общински съветници в Ловеч положиха клетва

Двама нови общински съветници в Ловеч положиха клетва на заседанието на 27 януари 2022 г. на освободени позиции. Работата на Общинския съвет започна с клетвените думи, произнесени от Моника Прашкова Тонкова-Генчева  и Тихомир…

Общината в Ловеч поема напълно за три месеца таксата по хранене на деца в предучилищното образование

Общинските съветници в Ловеч взеха решение с 28 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“ да се поеме на 100 % таксата по хранене на деца в задължително предучилищно образование в периода 01.01.2022 г. до…

Двама нови общински съветници ще положат клетва в четвъртък в Ловеч

С полагане на клетва от двама нови общински съветници ще започне работата на Общинския съвет в Ловеч на заседанието в четвъртък. Новите съветници Моника Прашкова Тонкова-Генчева  и Тихомир Цветанов Матеев влизат на…