Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Виктор Стойчев остана председател на общинската комисия по бюджет, търсел своеобразен „вот на доверие“

С нито един глас „За“, с 22 гласа „Против“ и  седем гласа „Въздържал се“ на днешното заседание общинските съветници в Ловеч отхвърлиха предложението за освобождаване на Виктор Стойчев

Общинските съветници в Ловеч върнаха искането на НЧ „Бяла Анаста - 2016” за земя за следващо заседание

Искането бе за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имоти частна общинска собственост, представляващи земеделска земя в с.Горан и с.Умаревци

Общинските съветници в Ловеч с голямо мнозинство определиха две средищни и една защитена детска градина

Детската градина „Кокиче”, с. Дойренци вече е „Средищна детска градина“, детската градина „Люляче“ в с. Лисец също е средищна детска градина, а детска градина  „Снежанка“ в с. Малиново става „Защитена…

Общинските съветници решават как да гласува кметът на извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов”АД

Предложението е внесено от Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч, и ще бъде гласувано на редовното заседание на ОбС на  12 септември.

Общинските съветници в Ловеч гласуваха за проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“

Информация от 120 листа е изпратена на общинските съветници, посочи заместник-кметът Венцислав Христов. Разяснения даде и заместник-кметът Цветан Георгиев.