Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

ПРОВЕДЕ СЕ 9-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЛОВЕЧ

На 28 март от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч се проведе 9-то заседание на Общински съвет-Ловеч. Заседанието започна с оттегляне от кмета на общината на т. 20, касаеща избор на оператор на язовирна стена на язовир…

НА 8 АПРИЛ 2024 Г. ПРЕДСТОИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2023 ГОДИНА

Председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч за 2023 година, което ще се проведе на 08.04.2024 година от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Отчетът…

ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ Е НАСРОЧЕНО ЗА 28 МАРТ 2024 Г. С ДНЕВЕН РЕД ОТ 26 ТОЧКИ

Деветото редовно заседание на Общинския съвет в Ловеч е насрочено за 28 март 2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, от които едно питане от независимия…

НА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ НА 19 МАРТ СЕ ОБСЪДИХА ОТЧЕТИТЕ НА КМЕТСТВО АЛЕКСАНДРОВО, КМЕТСТВО БАХОВИЦА И НАСЕЛЕНО МЯСТО С. АБЛАНИЦА

В началото на всяко от шестте заседания на постоянните комисии се разгледаха отчетите за дейността и проблемите на кметство Александрово, кметство Баховица и населено място с. Абланица за периода 01.01.2023 г.-29.02.2024 г. Всеки…

ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ПРЕДИЗВИКА СРЕЩАТА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ

На 14.03.2024 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч по инициатива на председателя на Общински съвет-Ловеч се проведе среща относно проблемите с безстопанствените животни на територията на община Ловеч. Срещата…

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 19 МАРТ

Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет в Ловеч се свикват от председателя Стефан Тихолов на 19 МАРТ 2024 г. /вторник/ в заседателната зала на Община Ловеч. Комисиите ще се проведат по следния график: Постоянната…

3-ЧАСОВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЛОВЕЧ НА 14 МАРТ 2024 ГОДИНА

Осмото заседание на Общински съвет-Ловеч, проведено на 14 март започна с едноминутно мълчание в памет на Негово Светейшество Неофит Патриарх Български и митрополит Софийски и продължи с 3-часови дебати. В началото на заседанието…

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ НА 14 МАРТ ОТ 10,00 ЧАСА

Председателят г-н Стефан Тихолов, свиква осмото заседание на Общински съвет-Ловеч на 14 март /четвъртък/ 2024 г. от 10,00 часа в  заседателната зала на Община Ловеч. Проектът за дневен ред включва 4 точки, които ще докладва кметът…

НА 6 МАРТ 2024 Г. СЕ ПРОВЕДОХА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

На проведените на 6 март заседания на постоянните комисии бяха обсъдени четири предложения внесени от кмета на Община Ловеч, г-н Страцимир Петков. Като първа точка и в шестте комисии се разгледа одобряването на числеността…

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 6 МАРТ 2024 ГОДИНА

Председателят на Общинския съвет-Ловеч свиква извънредни заседания на постоянните комисии на 6 март /сряда/ 2024 г. в заседателната зала на Община Ловеч.  Това се налага поради неотложността на внесените от кмета на Община…

ОТ ДНЕС ЗАПОЧВА НОВО НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД-ЛОВЕЧ

  В изпълнение на решение № 66/29.02.2024 г. по протокол № 7/29.02.2024 г., Общински съвет – Ловеч открива нова процедура за набиране на необходимия брой кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч. Временната комисия…

За първи път общинските съветници гласуваха с таблети

На седмото заседание на Общински съвет-Ловеч, проведено на 29-ти февруари за първи път общинските съветници гласуваха с таблети. Новата система за гласуване дава възможност всеки съветник да заяви желанието си за изказване,…