Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Новини

Комисията по общинска собственост в Ловеч заседава на 1 април

Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията,  комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев ще заседава на 1 април 2021 година от 16,30 часа  в кабинета…

ОТЛАГА СЕ 21-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, СВИКАНО ЗА 25.03.2021 ГОДИНА

     Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановява…

Кметът на Община Ловеч с нови предложения в подкрепа на бизнеса

Кризата с COVID 19 предизвика голямо сътресение в областта на икономиката не само у нас, но и по целия свят. Във връзка с това кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова предлага за пети път на Общински съвет да се приемат мерки…

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова: Бюджетът за 2021 година е насочен към и за хората

Общинските съветници  приеха бюджета на Община Ловеч за 2021 година с 20 гласа „За“,  10 гласа „Въздържал се“  и нито един глас „Против“ . Проектът на бюджета за 2021 г. бе представен от зам.-кмета Цветан…

Двадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, съдържа 30 точки

Проекто-дневният ред на Двадесетото заседание на Общински съвет -Ловеч включва, засега 30 точки. Сесията ще се състои на 25 февруари (четвъртък) от 10,00 часа в салона на Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“ при спазване на всички…

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч ще заседават на 16 февруари 2021 г.

Постоянните комисии на Общински съвет - Ловеч ще заседават на 16 февруари /вторник/.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 25 февруари /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“. Заседанията…

Осемнадесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, съдържа 22 точки

Проекто-дневният ред на Осемнадесетото заседание на Общински съвет - Ловеч, засега съдържа 22 точки. Сесията се свиква от председателя Петър Цолов на 23 декември /сряда/ 2020 година от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“…

Шестте комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 15 декември

Постоянните шест комисии на Общински съвет - Ловеч, ще заседават на 15 декември, вторник.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 23 декември, сряда, от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870“. Председателят…

Осемнадесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч ще е на 23 декември

Осемнадесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч ще е на 23 декември 2020 г., сряда, от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“. Мястото е продиктувано от епидемиологичната обстановка и въведените санитарни…

Общинските съветници в Ловеч учредиха безвъзмездно право на ползване на „ЕКО“ ЕАД върху многофункционален „Мерцедес“

Общинските съветници в Ловеч (с 31 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“) актуализираха програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г. в Община Ловеч, в която се…

Поставят паметна плоча на проф. д-р Параскев Стоянов

Общинският съвет в Ловеч с пълно единодушие взе решение да се постави паметна плоча на изтъкнатия ловчалия проф. д-р Параскев Стоянов. Това стана на заседание на местните законотворци на 26 ноември в Ловчанското читалище…

Увеличава се размерът на такса за битови отпадъци за 2021 година в Ловеч

Общинските съветници в Ловеч гласуваха увеличение на размера на такса битови отпадъци за 2021 г. по време на заседание на 26 ноември под председателството на Петър Цолов. С 24 гласа „За“, пет гласа „Против“ и три гласа…