Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Оттеглена е План-сметката за 2024 година

На предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 януари 2024 г. план-сметката няма да бъде разгледана.

С писмо с вх. № ОС-532-1 от 22.01.2024 г. вносителят г-н Страцимир Петков, кмет на Община Ловеч, оттегли доклада на проекта за план-сметката за необходимите разходи за 2024 г. за осъществяване на дейностите по чл. 62 от ЗМДТ.