Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Отменя се общественото обсъждане за именуване на площад в Ловеч

Отменя се днешното обществено обсъждане за именуване на площад в Ловеч. Това става ясно от съобщение на Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч. Ето и цялото съобщение:

„Във връзка с чл. 69, ал. 2 от АПК  отменям  насроченото за 19 юли 2022 г. от 17,00 ч. обществено обсъждане на тема: "Именуване на площада пред Художествената галерия  "Проф. Теофан Сокеров" в гр. Ловеч, кв. "Вароша"  с името "Привременно правителство в България - I отд. от Б.Р.Ц.К."

Алинея 2 от цитирания чл. 69 казва следното: „ Административният орган осигурява на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването по чл. 66.“

Община Ловеч, пресцентър

19.07.2022 г.