Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ОТЛАГА СЕ 21-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, СВИКАНО ЗА 25.03.2021 ГОДИНА

     Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия и други обществени мероприятия в присъствена форма, поради което свиканото за 25.03.2021 г. заседание на Общински съвет-Ловеч няма да бъде проведено.

       Отложеното заседание ще бъде свикано с изрична покана след изтичане на въведения с цитираната заповед 10-дневен срок.