Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Откриха процедури за определяне на съдебни заседатели за Окръжния съд и Районния съд в Ловеч

След решения на Общински съвет – Ловеч, са открити процедури за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч и Районен съд – Ловеч. Процедурата е във връзка с изтичане на мандата на досегашните съдебни заседатели.

За Окръжния съд ще бъдат определени 32 броя кандидати за съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. За Районния съд ще бъдат определени 25 броя кандидати за съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г.

Временната комисия за избор на кандидати кани заинтересованите лица да представят в Общински съвет - Ловеч необходимите документи в срок от 28.06.2019 г. до 29.07.2019 г. (включително), всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа  в деловодството на Общински съвет – Ловеч,  сградата на Община Ловеч, ул. Търговска  №22,  ет. 2, стаи 221 и 222.

Подробности могат да се видят на следните линкове:

http://os.lovech.bg/bg/saobshteniya/otkrivane-na-protsedura-za-opredelyane-na-sadebni-zasedateli-za-okrazhen-sad-lovech

 http://os.lovech.bg/bg/saobshteniya/otkrivane-na-protsedura-za-opredelyane-na-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-lovech