Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Откриха процедури по издаване на общ административен акт за именуване на площада пред Художествената галерия в Ловеч

Общинските съветници на Ловеч откриха нови процедури по издаване на общ административен акт за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“. Това стана на четиридесет и шестото заседание на 27  октомври 2022 година. Вносител на двете предложения е Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч.

Първото предложение е за  името Свещеноиконом Кръстю Никифоров. Това предложение влиза в този Общински съвет за втори път, тъй като първия път бе върнато от Административния съд заради нарушения на точно днешната процедура.

Алтернативното предложение предлага площадът да носи името „Привременното правителство в България – I отд. от Б.Р.Ц.К.“.

И двете процедури стартираха – първата с 28 гласа „За“, без гласове „Против“ и с един глас „Въздържал се“. Второто предложение събра 19 гласа „За“, без гласове „Против“ и три гласа „Въздържал се“.

По същество предложенията ще разискват  на следващо заседание, обясни Петър Цолов.

Община Ловеч, пресцентър

27.10.2022 г.