Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинският съвет в Ловеч ще заседава на 11 октомври

Шестдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет в Ловеч ще разгледа  шест точки.  Последното за този мандат заседание ще се проведе на 11 октомври /сряда/ 2023 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч. Свиква се на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, разбираме от поканата, подписана от  Росица Маринова, За председател на Общински съвет-Ловеч, съгласно Уведомление № 466/28.09.2023 г.

Сред по-важните точки е избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на с. Баховица, с. Дойренци, с. Лисец, с. Радювене и с. Славяни, общ. Ловеч за времето от края на мандата 27 октомври 2023 г. до полагане на клетва от новоизбраните кметове. 

Още - определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Ловеч за 2024 година, както и актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2023 година.

 

Община Ловеч, пресцентър

06.10.2023 г.