Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинският съвет в Ловеч с последно за мандата заседание на 28 септември

Общински съвет - Ловеч, на своето последно за мандата заседание на 28  септември 2023 г., четвъртък, ще разгледа 12 точки. Това става ясно от днешната  покана на председателя Петър Цолов за свикване на шестдесет и третото заседание на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сред по-важните точки са:

Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч към 30.06.2023 г.

Разработване на проектобюджет за 2024 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2026 г. на Община Ловеч.

Почистване на земеделски земи – общинска собственост, с цел привеждането им в добро земеделско и екологично състояние, и задоволяване с дърва за огрев на местно население за отоплителен сезон 2023/2024 година.

Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, върху недвижим имот, частна общинска собственост, на „Съюз на ветераните от войните в България ”.

Сключване на споразумение за партньорство във връзка с подаване на проектно предложение „Развитие на „Индустриален парк „Балкан“ по процедура BG-RRP-3.007“, „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ .

 

Община Ловеч, пресцентър

21.09.2023 г.