Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинският съвет в Ловеч на 12 септември ще разгледа 13 точки

Общинският съвет - Ловеч, на свое заседание на 12 септември 2023 г., вторник, ще разгледа 13 точки. Това става ясно от поканата на председателя Петър Цолов за свикване на шестдесет и второто заседание на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сред по-важните точки са:

Гласуване на изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, в четири училища.

Проекто-бюджет и капиталови разходи на Община Ловеч за 2023 година.

Отпускане на средства за довършване изографисването на северната галерия на Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Отпускане на еднократна финансова помощ на  Петър Хубчев.

Одобряване на партньорство с Община Троян за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“  2021-2027 г.

Кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) за интегрирана териториална инвестиция.

Община Ловеч, пресцентър

08.09.2023 г.