Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха важни доклади и програми

Общинските съветници в Ловеч приеха няколко важни доклада и програми. Това стана на петдесет и четвъртото заседание, което се проведе в Ловчанско читалище "Наука -1870" на 30 март 2023 г. Всички тези точки бяха докладвани от Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч.

Годишният доклад за периода 01.01.2022-31.12.2022 г. от наблюдението на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Ловеч за периода 2021-2027 г., беше приет с 24 гласа „За“, без гласове „Против“ и с девет гласа „Въздържал се“.

Отчетът на Програма за развитие на туризма на Община Ловеч за 2022 година беше приет с 18 гласа „За“, без гласове „Против“ и с осем гласа „Въздържал се“.

Отчетът на извършените дейности по Календара на спортните дейности на Община Ловеч за 2022 г. беше приет с 26 гласа „За“, без гласове „Против“ и с един глас „Въздържал се“.

Отчетът за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. беше приет с 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и  един глас „Въздържал се“.

Приета беше и Общинската програма за закрила на детето за 2023 г., това стана с 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и  „Въздържал се“.

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ловеч беше приет с 28 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

„За да се развива държавата, местната власт и населените места, много е важно да имаме работещо правителство“, каза кметът по повод отправени въпроси на общински съветници.

 

Община Ловеч, пресцентър

30.03.2023 г.