Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха три отчета на силовите структури

Общинските съветници в Ловеч приеха за сведения три отчета на силовите структури в общината. Отчет-анализ за дейността на РУ-гр. Ловеч през първото шестмесечие на 2022 г., внесен от Златин Михайлов, началник на РУ-гр. Ловеч, беше приет с 24 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“. Информация за работата на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Ловеч, за първото шестмесечие на 2022 г., внесена от Николай Недялков, началник на сектор „Пътна полиция“, беше приета с 26 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“.

Отчет за дейността на отдел  КС и звено СОО за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г., изготвен от Цветозар Цанков, началник на отдел „Контрол и сигурност“, беше приет с 20 гласа „За“, един глас „Против“ и шест гласа  „Въздържал се“.

По време на обсъждането на документите общински съветници изказаха редица съображения за повишаване безопасността на гражданите, особено на децата. Кметът Корнелия Маринова се съгласи с тях и добави, че в най-скоро време ще бъдат  Общинската комисия по безопасност на движението е взела решение в рамките на този строителен сезон да бъдат изпълнени три повдигнати пешеходни пътеки. Те ще бъдат на входа в града откъм Троян, на бул. „Мизия“ и на ул. „Княз Имеретински“.

Редовно обикалям с колегите от отдел „Контрол и сигурност“, правим обходи нощем и съм наясно с обстановката, каза кметът Корнелия Маринова.

 

Община Ловеч, пресцентър

28.07 2022 г.