Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха разчет на капиталовите разходи за 2023 година

Разчетът на  капиталовите разходи на Община Ловеч за 2023 година беше приет на заседанието на общинските съветници на 27.04.2023 г. Това стана с 24 гласа „За“,  без гласове „Против“ и със седем гласа „Въздържал се“.

Още в началото кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова направи важни уточнения. До приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г., целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. се предоставя на общините по реда на чл. 54 от ЗДБРБ за 2022 г. Общинският съвет може да одобри за 2023 г. разпределението на средствата от тази субсидия по обекти за строителство, основен ремонт, проучвателни и проектни работи.

Община Ловеч залага главно на подобряване пътната инфраструктура на общината. Тук влиза основен ремонт на ул. „Съйко Съев“  (ляво и дясно платно), основен ремонт на ул. „Граф Игнатиев“, основен ремонт ул. „Ерфурт“, път към Зоопарк гр. Ловеч и др. Продължава поетапната реконструкция на ВиК мрежата на жк. „Младост“.

Друг важен приоритет е обследване на сгради за енергийна ефективност, които са общинска собственост, както и изготвяне на проекти на последващ етап за реконструкция, обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност.

 

Община Ловеч, пресцентър

27.04.2023 г.