Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха проектно предложение за външно изкуствено осветление в Ловеч и в с. Дойренци

Общинските съветници в Ловеч приеха проектното предложение за външно изкуствено осветление в Ловеч и в с. Дойренци. Това стана на шестото извънредно заседание на Общинския съвет на 18 март 2020 г. вечерта. Гласуването показа 26  гласа „За“, без гласове „Против“ и четири  гласа „Въздържал се“.

Дневният ред имаше само една точка – предложението относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и в с. Дойренци, Община Ловеч“. Гласуването бе наложително, тъй като срокът за кандидатстване изтича. 

Проектът бе представен от директора на Дирекция "Проекти,  програми и инвестиции" Мариета Бахова. Той е по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирането е от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Процедурата цели да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и да подобри условията на живот на населението.

Партньор на общината е MPEnergi AS, Кралство Норвегия.   Компанията има повече от 23 години опит в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност на сгради, инсталации и съоръжения, строителството на централно отопление, GPS системи.

Минималният  размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ е 200 000 евро (391 166 лева), а максималният е 600 000 евро (1 173 498 лева). Съобщеният сега бюджет на проекта е 1 172 000 лв. В хода на разискванията стана ясно, че в Ловеч проектът не обхваща Централна градска част и кв. „Червен бряг“, които бяха обновени по-рано.

Централата ще бъде разположена на плоския покрив на работилницата в бившата Професионална гимназия по строителство и  техника в ЖК „Здравец“, гр. Ловеч, на площ до 1160 кв.м.

Продължителността на изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП.

На края на сесията общинският съветник Младен Близнаков почерпи с бонбони своите колеги поради навършен юбилей – да е жив е здрав!

Заседанието ще се запомни с още нещо - повечето от присъстващите 32 общински съветници бяха взели предварителни мерки във връзка с въведените противоепидемични мерки. Те дойдоха със свои маски, ръкавици и дезинфектанти. Освен това на новите им места (разместени шахматно) също имаше маски и ръкавици. Сесията се проведе без външни лица заради засиления санитарен контрол. Както е известно, противоепидемични мерки са взети за цялата сграда на Община Ловеч.