Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха ПИРО за периода 2021-2027 г.

Общинските съветници приеха Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  Това стана след дълго разискване и обстойно представяне на документа от страна на кмета Корнелия Маринова по време на заседанието на 8 април 2021 г. Трудът е публикуван на интернет страницата на Общинския съвет - Ловеч, в материалите на сесията, виж ТУК

https://os.lovech.bg/bg/21-to-zasedanie-na-obshtinski-savet-lovech-nasrocheno-za-8-april-2021-g-ot-1000-chasa

Той съдържа 132 стр. и снабден със седем приложения. За изработване на плана са използвани методи и подходи, които се основават на опита от предходните години, съчетани с идентифицирането на ключовите предизвикателства пред общината. В процеса на разработване на ПИРО са взети предвид всички нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и определените национални и регионални цели и приоритети за развитието на България. Отчетени са специфичните условия, ред и изисквания за прилагането на нормативните документи, свързани с управлението на Община Ловеч, нейното териториално устройство, опазването на околната среда, актуализиране и поддържане на кадастрална карта, имотния регистър за територията на общината, всички планове, стратегии, програми и наредби за изпълнение на местната политика за развитие. В допълнение, ПИРО е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и допринася максимално към политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“ и с целите на всички действащи европейски директиви.

Визията за Община Ловеч е определена като  модел за добро и ефективно управление, основано на споделени обществени ценности и доверие, съхранила и популяризирала своето културно-историческо наследство, утвърдила се като привлекателно място за живот, развитие на образованието, културата, туризма, спорта, предприемачеството и социалните услуги. Визията обхваща ключови направления за бъдещото развитие на общината, които покриват определени аспекти от развитието на града

Главна цел при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа за партньорство и сътрудничество. Необходимо е да се идентифицират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие. Според индикативната финансова таблица  бюджетът на ПИРО  възлиза на 534 217 000 лева, като собствените средства са 49 093 000 лева.

Тези данни дадоха основание на опозицията в Общинския съвет да оправи критики от рода на „намеренията са едно, реализацията – друго“. Кметът Корнелия Маринова обаче припомни, че бюджетът на ЕС за програмите (вече не се наричат Оперативни програми, а само програми – поясни кметът) още не е приет, но ние трябва да сме готови. Така че въпреки критиките, ПИРО беше приет с 27 гласа „За“,  без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“.

Община Ловеч, пресцентър

08.04.2021 г.