Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха бюджета, но отхвърлиха новата структура

С три важни точки започна заседанието на Общински съвет-Ловеч на 13 февруари 2020 г., като две бяха приети, а една точка – отхвърлена.

С 24 гласа „За“, без гласове „Против“ и с шест гласа „Въздържал се“ бяха определени новите основни месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства, както и средствата за работни заплати и осигурителни вноски на кметските наместници.

Приет беше и проекто-бюджетът, капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година  и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2020-2022 година. Това стана с 23 гласа „За“, три гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“. Бюджетът за тази година  e от близо 49 милиона лева.

„Бюджетът е с много ясни приоритети, достатъчно е да сте присъствали на общественото обсъждане“, каза кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова в отговор на критична бележка, че нямало приоритети. „Ясно се вижда, че във функция „Образование”  са разчетени 18 192 267 лв., като за делегирани държавни дейности са определени 17 282 202 лв., за дофинансиране на делегирани държавни дейности  - 679 лв., а за  издръжка - местни дейности -  909 386 лв., почти милион“, каза още кметът Маринова.

„Има недостиг на финансов ресурс за обезпечаване на местните дейности, което ще бъде компенсирано с външен източник – кредит“, изтъкна при представянето заместник-кметът Цветан Георгиев.

Не бе приета обаче промяната  в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 01.04.2020 година. Общинските съветници дадоха 14 гласа „За“, 15 гласа „Против“ и един глас „Въздържал се“. Новата общинска структура предвиждаше Община Ловеч да има четвърти заместник - кмет.