Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Общинските съветници в Ловеч приеха Бюджет 2017 година

Общинските съветници в Ловеч приеха Бюджет 2017 година, капиталовата програма на Община Ловеч за 2017 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2017 – 2019 г. Документът бе внесен от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Документът бе приет с двадесет гласа „За“, десет гласа „Против“ и  един глас „Въздържал се“. Това стана след продължително разискване и споделяне на различни идеи и гледни точки. Бяха внесени  уточнения и корекции по предложение на общински съветници, други бяха отхвърлени след гласуване.

В някои от дейностите и функциите има прекалено много оптимизъм, каза общинският съветник Минчо Казанджиев. „Имаше бележки към бюджета и администрацията отстрани някои от тях. Бюджетът ще бъде приет, но по-важното е това, което приемем, да бъде изпълнено и разходите, които направим, да донесе добавена стойност“, изтъква пък общинският съветник Виктор Стойчев.

Срещу бюджета се изказаха предимно представителите на БСП, макар че и от техните редици да се чуха откъслечни похвали. Те обаче критикуваха повишените средства за комунални услуги по селата, липсата на ясни приоритети, недостатъчните средства за спортните дружества и за култура.На повечето от тях отговори обстойно и точно заместник-кметът Цветан Георгиев.

Кметът Корнелия Маринова отвърна на критиките така:

„Подхождаме отговорно към ангажиментите, които сме приели пред хората и ще продължаваме да реагираме по този начин. Звеното Бюджетна дейност „Комунална дейност“ към Община Ловеч с ръководител Валентин Пенчев  е реагирало на 1150 сигнала – писмени и устни, на кметове на села, фирми, граждани. Неприемливи са подхвърлянията срещу него. Напротив, искам да им благодаря за свършената работа“, подчерта кметът Корнелия Маринова.

Относно масовия спорт и младите хора кметът на Общината съобщи, че се работи за създаването на Общински спортен клуб, който да стане член на Българската асоциация „Спорт в училище“ и да участва за  финансиране и привличане на допълнителен ресурс за спортни събития.